Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ειδικών Λοιμώξεων -
Μυκητιάσεων & Μικροβιολογικών Εξετάσεων
-Τμήμα Βιοπαθολογίας
-Ειδικό  Ανδρολογικό   Τμήμα

-Ειδικό  Κυτταρολογικό Τμήμα

eopyy iso

Η εταιρία Μycolab Ι.Μ ΕΠΕ, Ιδιωτικό Διαγνωστικό  Εργαστήριο Ειδικών Λοιμώξεων-Μυκητιάσεων και Μικροβιολογικών Εξετάσεων, ιδρύθηκε το 2009 ( 2002  -  2009 λειτουργούσε ως ατομική επιχείρηση).


Βασικός στόχος της Μycolab, είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της  ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και ειδικότερα, η διενέργεια ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων και ειδικών καλλιεργειών για τη διερεύνηση ειδικών λοιμώξεων και μυκητιάσεων καθώς και πάσης φύσεως αιματολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, ορμονολογικές και μοριακές εξετάσεις. Στούς χώρους της mycolab  λειτουργούν  ειδικά  κυτταρολογικό  και ανδρολογικό τμήματα.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της, η εταιρία δύναται  ενδεικτικά:

•  Να έχει επιστημονική εν γένει συνεργασία με νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρικές ή άλλες εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την ποιοτική αναβάθμιση
    των παρεχομένων υπηρεσιών της.
•  Να συνεργάζεται αλλά και να συστεγάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως ενδεικτικά : αιματολόγους, καρδιολόγους, κυτταρολόγους, ανδρολόγους κ.λ.π ή ιατρικές εταιρίες Περισσότερα...
 

Η εταιρία Mycolab Ι.Μ ΕΠΕ, έχει υπογράψει σύμβαση με τον  ΕΟΠΥΥ, στον οποίο, ως γνωστόν, έχουν συγχωνευτεί τα περισσότερα γνωστά σε όλους ταμεία, όπως: ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ), ΙΚΑ κλπ.

 

Η Mycolab πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκη Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT), ότι το Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας που εφαρμόζει στα εργαστήρια της, ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008.

 

Επικοινωνία

Λεωφ. Κηφισίας 354,
15233, Χαλάνδρι, 1ος όροφος,
(έναντι νοσοκ. ΥΓΕΙΑ)
τ. 2108028817, 2106890505,
φ. 2106890506, κ. 6974051154
e-mail:   info@mycolab.gr,
website: www.mycolab.gr

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Καθημερινές : 07:30-14:00 και

                         18:00-21:00
Σάββατο       : Κατόπιν ραντεβού